På Lotsen har du möjlighet att göra meningsfulla arbetsinsatser. Du kan pröva och utveckla din arbetsförmåga:

arbetsuppgifter -du tar ansvar för uppgifter som behöver bli gjorda på Lotsen med stöd och handledning av personal. Du följer ett eget schema och kan anpassa insatsen efter din dagsform. Tiderna bestäms utifrån dina behov och med hänsyn till när uppgifterna behöver göras. Tillsammans med en kontaktman ur personalgruppen kan du göra en individuell, skriftlig plan. http://lotsen.bloggo.nu/category/arbetstraning-via-lotsen---arbetsuppgiftervolontar/ 


arbetsträning -du tar ansvar för uppgifter (kök/städ/kassa/reception) som behöver bli gjorda på Lotsen med stöd och handledning av personal. Tillsammans med en kontaktman ur personalgruppen gör du en individuell, skriftlig plan. Planen utvärderar ni tillsammans var sjätte vecka. Du bestämmer vad du vill göra och anpassar tiderna efter behoven på Lotsen. Vid frånvaro hör du av dig och ledighet talar du om i förväg.


praktik -du praktiserar på en arbetsplats med stöd av personal från Lotsen.

http://lotsen.bloggo.nu/category/arbetstraning-via-lotsen---praktik-pa-arbetsplats/


YngreLotsen - arbetsförberedande aktiviteter i grupp -vi planerar tillsammans och gör olika saker på Lotsen och utomhus.

http://lotsen.bloggo.nu/category/yngrelotsen


Läs mer via länkarna i texten, eller under Kategorier i spalten till höger.