Det här är de planerade aktiviteterna under veckan där personal medverkar. Ateljén och de övriga rummen är oftast öppna alla dagar för egna aktiviteter.