Från och med Måndagen den 11 Juli till 5 Augusti är Lotsens verksamhet förlagt till 

Hantverkshuset som ligger på Furirgatan 15

Välkommen tillbaka den 8 Augusti 2022!