Anders som är utbildare på Räddningstjänsten Östra Götaland kom till Lotsen och informerade om brandsäkerhet. Det blev ett bra samtal, vi fick veta mycket och vi hade många frågor som fick svar. Du kan läsa ett sammandrag av träffen som skrivits ut av receptionen på Lotsen.