En återkommande arbetsuppgift på måndagar 

är bakning av Lotsens populära frallor.